Καλώς Ήλθατε στην Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων του NetCastle!

Η πύλη αποτελεί κατάλογο ανοικτών δεδομένων τα οποία συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο του έργου "NetCastle". Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη και προώθηση κοινού πολιτιστικού προϊόντος στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Αλβανίας προκειμένου να ενισχυθεί η τουριστική βιομηχανία με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και του ηλεκτρονικού τουρισμού (e-tourism).

Η υποδομή έχει ως σκοπό τη συγκέντρωση πηγών δημόσιας διαθέσιμης πληροφορίας που σχετίζονται με τους στόχους του έργου, σε έναν ενιαίο δικτυακό τόπο. Αναπτύχθηκε με γνώμονα την εξωστρέφεια των αποτελεσμάτων του έργου και την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών, της έρευνας και της εκπαίδευσης. Τα σύνολα δεδομένων είναι διαθέσιμα με ανοικτές άδειες, που επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση χωρίς περιορισμούς και χωρίς κόστος.
Στο NetCastle Data Portal μπορείτε να αναζητήσετε δεδομένα σχετικά με τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, όπως κάστρα, μουσεία, περιβάλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, υπόβαθρα κ.λπ. Ο κατάλογος θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα σύνολα δεδομένων.

Πολλά σύνολα δεδομένων διατίθενται και σε μορφή αξιοποιήσιμη από συστήματα GIS. Ειδικά για τα σύνολα δεδομένων αυτά, διατίθεται η Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Δεδομένων (GeoPortal). Στο GeoPortal μπορείτε να πλοηγηθείτε στην περιοχή ενδιαφέροντος, να δείτε τα δεδομένα σε περιβάλλον Google Earth, να χρησιμοποιήσετε τις ορθοφωτογραφίες υψηλής ανάλυσης του Δήμου Κέρκυρας, να κατεβάσετε δεδομένα, να μετρήσετε αποστάσεις, εμβαδά κ.ά.

Αναζήτηση στα Δεδομένα